top of page
Terapi seansı

Reenkarnasyon Terapisi

Reenkarnasyon terapisi, reenkarnasyon inancına dayanan ve kişilerin geçmiş yaşamlarını keşfetmeyi ve bu geçmiş deneyimlerin şu anki yaşamlarına etkilerini anlamayı hedefleyen bir terapi yöntemidir. Reenkarnasyon, Hinduizm, Budizm ve bazı diğer Doğu dini ve felsefi sistemlerde temel bir inançtır. Bu inanca göre, ruhlar ölüm ve yeniden doğum döngüsüne girerler, bir yaşamdan diğerine geçerler ve bu süreçte farklı deneyimler edinirler.

Reenkarnasyon terapisi, geçmiş yaşamlara olan inancı temel alır ve kişilerin yaşamlarında tekrarlayan desenler, korkular, ilişki sorunları veya fiziksel ve duygusal rahatsızlıklar gibi sorunlarının, geçmiş yaşamlarından kaynaklandığını iddia eder. Terapist, hipnoz veya diğer trans benzeri durumlar aracılığıyla kişiyi geçmiş yaşamlarına götürmeye çalışır. Bu süreçte, kişi geçmiş yaşam deneyimlerini hatırlayabilir, olayları yaşayabilir ve ilişkili duygusal ve fiziksel durumları deneyimleyebilir.

Reenkarnasyon terapisi, kişinin geçmiş yaşamlarını anlamak ve bunların mevcut yaşamına etkilerini görmek için bir araç olarak kullanılır. Bu süreçte, kişi geçmiş yaşamlardan gelen travmaları, karmik ilişkileri ve öğrenme deneyimlerini fark ederek şu anki yaşamında değişim ve iyileşme sağlayabilir. Terapi, kişinin kendini daha iyi anlamasına, içsel büyümeye ve potansiyel olarak geçmiş yaşam kaynaklı sorunların üstesinden gelmesine yardımcı olabilir.

bottom of page