top of page
Terapi seansı

BDT

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), duygusal sorunların ve psikolojik bozuklukların tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. BDT, düşünce süreçlerinin duygusal ve davranışsal tepkilere nasıl etki ettiğini vurgular ve bireyin bu düşünceleri fark etmesini, sorgulamasını ve değiştirmesini amaçlar.

BDT'nin temel prensipleri arasında şunlar yer alır:

  1. Bilişsel Yapılandırma: BDT, bireyin düşüncelerini, inançlarını ve yargılarını fark etmesini ve anlamlandırmasını teşvik eder. BDT'ye göre, insanlar yaşadıkları olaylara karşı değil, onları yorumlama şekillerine tepki verirler. Olumsuz düşünceler ve yanlış inançlar, duygusal sıkıntıları ve sorunlu davranışları tetikleyebilir. BDT, bireyin bu düşünce süreçlerini sorgulamasını ve daha gerçekçi, olumlu ve sağlıklı düşünceler geliştirmesini amaçlar.

  2. Davranışsal Değişiklik: BDT, düşüncelerin davranışları etkilediği prensibine dayanır. Bireyin düşüncelerini değiştirerek ve yeni beceriler öğreterek, daha sağlıklı ve olumlu davranışlar sergilemesi hedeflenir. BDT, kişinin olumsuz davranışları tanımasını, bunları değiştirmeyi öğrenmesini ve daha uygun davranışları benimsemesini teşvik eder.

  3. Hedef Odaklılık: BDT, belirli hedeflere odaklanır ve tedavi sürecinde bu hedeflere yönelik çalışmalar yapar. Bireyin belirli sorunlarını belirleyerek, bunları anlamlandırmasını ve çözümlemesini sağlamak amacıyla yapıcı bir işbirliği oluşturulur. Terapist, bireye rehberlik ederken, bireyin sorumluluk almasını ve kendi kendine çözüm bulmasını teşvik eder.

 

BDT, depresyon, anksiyete bozuklukları, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu gibi birçok psikolojik sorunun tedavisinde etkili bir şekilde kullanılır. BDT, genellikle kısa süreli ve odaklı bir terapi şeklidir. BDT terapisinin etkili olabilmesi için genellikle düzenli ve sistematik seanslar gereklidir.

BDT, lisanslı bir psikolog, psikiyatrist veya terapist tarafından uygulanmalıdır. Profesyonel bir BDT terapistine danışarak, kişiye özgü tedavi planı ve stratejileri belirlenebilir.

bottom of page